MX 4 All
Speedsecure
Eddy Lemmens Motorsport
DWS Decals
Cross Shop
R Kokx Enduroverhuur

Advertenties

Alfred Gerrits Motoren
Motorcross Aad
Toine van Dijk
Friezenkamp APK
ATM Cylinder Technics
Double D Designs

Verslag van de werkzaamheden voor de nieuwe homologatie MX Londinières

Op 4 september hebben we bezoek gehad van de inspecteur (Leonce Loïc) van de FFM. Deze staat voor de veiligheid op en vooral rondom de circuits in Frankrijk.

Verslag van de werkzaamheden voor de nieuwe homologatie MX Londinières

Ondanks we in Londinières al redelijk in orde waren is er toch links en rechts wat veranderd. Het was niet zozeer de regelgeving dan wel de handhaving ervan. Teveel circuits gooiden het inspectierapport opzij en voldeden gewoonweg niet aan de laatste regelgeving getuige de vele lange of zelfs permanente sluitingen van circuits.


Voorheen (voor 2015) waren er geen sancties. Dit is veranderd doordat de FFM een extra controle punt bij de sous-prefect heeft afgedwongen. Er moest een goedkeurings-certificaat komen voordat de aanvraag uberhaupt werd verzonden. Na een telefoontje van onze nieuwe burgemeester Armelle Biloquet is er afgesproken met de sous-prefect dat het dossier mocht worden ingeleverd maar dat de werkzaamheden voor december gereed moeten zijn. Er wordt begin december een vergadering belegd met alle betrokkenen. Het gecertificeerde rapport moet dus eind november bij de sous-prefect op het bureau liggen! Dat is een hele opgave gezien de beperkte tijd die er is om de homologatie in januari niet te laten verlopen.


Planning: Na wat opstart perikelen heb ik, om dit alles te kunnen realiseren, een erg strakke planning gemaakt. Ik kon alleen maar hopen dat ik genoeg vrijwilligers bij elkaar kon krijgen op de juiste tijden. We hadden er zelf ook nog een verhuizing bij van een naast familielid. Ik heb een chronologische tijdspanne neergezet over het verloop van de werken.


4 sept. Bezoek van de inspecteur en 2 personen van de CDSR (commission départementale de sécurité routière). Laat deze 2 laatste heren nu de presidenten zijn van Mc st Valery en MC Gravenchon. Waarom deze mensen op die positie zitten blijft voor mij een raadsel. Deze mensen zijn helaas niet zo gelukkig met onze bedrijfsmatige expoitatie en lieten dit dan ook graag horen. De inspecteur liet zich gelukkig niet verleiden door deze heren en kwam gewoon zijn werk doen. Ik zend u nog diezelfde avond een kostenraming.


7-sept. Het rapport is bliksemsnel gemaakt omdat de inspecteur ook begreep dat er haast bij zat. Dan wordt pas echt duidelijk wat de omvang is van alle werkzaamheden. Hoewel ik al in januari al bezig was met het dossier van de homologatie wordt me nu toch echt duidelijk dat het anders werkt dan in het verleden. Niet enkel met de werken maar ook met het indienen van het dossier.


September. Vanwege het goede weer wordt er alvast werk verzet in de vorm van het veranderen van wat bochten en het dichten van de dubbelsprongen met de bulldozer. Dit ondanks dat we nog niet weten of we in Londinières blijven. Ik ben me immers goed bewust dat er anders een onoverkomelijke vertraging zou ontstaan. Zouden we er samen niet uitkomen dan had ik simpelweg pech gehad. Er worden alvast wat gaten gevuld met grond en benodigde bomen verwijderd die een gevaar kunnen zijn voor de rijders. Dit neemt alles bij elkaar toch een 7-8 werkdagen in beslag en de nodige litertjes brandstof.


Half october. Na wat opklaringen betreffende de voortzetting gaan we voortvarend aan de slag. Gelukkig zijn we tot een oplossing gekomen en is er geen reden meer dat de homologatie vertraging gaat oplopen. We krijgen ook nog eens hulp vanuit de gemeente in de vorm van een kostenverdeling en le sommet neemt ook een deel voor haar rekening.


25 oct. De bouwhekken zijn opgehaald. Deze zijn wat goedkoper dan geraamd omdat ik een mooie 2e hands set heb gevonden in Nederland. Besparing is altijd hard nodig want er vallen met zulke projecten ook vaak dingen tegen.


27 oct. De bouwhekken worden geplaatst rechtsboven bij de dubbelsprongen om een neutrale zone te creeren. Hier durf ik niet in de grond te boren omdat zich er in de grond een buis bevindt van de regeninstallatie. Deze hekken blijven permanent staan. Ik moet hiervan wel een aanvraag indienen bij de inspecteur omdat dit soort hekken niet in de reglementen staan.


31 oct. Na wat heen en weer bellen is helaas de geplande graafmachine met bijbehorende grondboor niet meer beschikbaar. Tenminste niet voor midden november. Dat is een grote tegenvaller want deze was deels gesponsord en zo konden we de kosten in bedwang houden. Ook hangt het grootste deel van de planning af van deze machine. Na wat bellen in de buurt en, vanwege de gevraagde prijzen een aantal keer van mijn stoel gevallen te zijn, heb ik in Nederland een machine kunnen huren. Dit van een voormalige sponsor van het crossterrein in Reusel. Tegen een leuk tarief en zelfs een paar dagen extra. Ik ben in de auto gesprongen en heb ’s ochtends de 1e november de veel te zware machine opgehaald in Nederland. Mijn Renaultje Traffic had er echter geen moeite mee bleek achteraf.


1 nov. Nog geen dag later, op 1 november om 3 uur in de middag, werden de eerste gaten geboord tot laat in de avond. Een week later waren er 450 gaten geboord en 2 dagen gegraven voor de verplichte aanpassingen. Het weer zat die week ook nog eens mee. In dit lange weekend (donderdag 1 november was een vrije dag) hebben we al erg veel kunnen doen. Er waren al direct een aantal vrijwilligers aanwezig en de meeste palen stonden er al voor zaterdag. De gemeente had dit nog niet verwacht en had ook nog geen materiaal geleverd. De betreffende medewerker was die week ook nog eens met vakantie. Ik heb gezorgd dat ze op zaterdag al wat meters draad konden spannen en ben zelf naar de leverancier gereden anders waren deze vrijwilligers werkeloos.


5 nov. Op maandag heeft de gemeente ’s morgens al de materialen geleverd en deze werden deels direct in onze buggy geladen om te gebruiken.


5-23 nov. In de november weekenden heb ik een leuk aantal vrijwilligers en kan ik de werken steeds opdelen in 2 groepjes. 1 groep zorgt voor de spandraden en de andere groep plaatst hiertegen de 2 soorten gaashekken. Dit wordt gemonteerd met speciale tangen. Het werkt erg snel en op deze manier zetten we vele meters per dag. Door de week heb ik wat hulp van 2 vrijwilligers die een paar dagen per week beschikbaar zijn. Dit helpt mij goed om de speciale plaatsen aan te pakken waar ikzelf bij wil zijn tijdens het plaatsen. Ook zijn we vanaf oktober de maandag en dinsdag dicht zodat ik nog het nodige met de bulldozer kan doen. Op vrijdag 23 november zijn we klaar met alle gevraagde werken voor de homologatie. Uiteraard is er nog meer te doen maar de foto’s voor het rapport kunnen worden gemaakt. 24 nov. Een groepje vrijwilligers is aanwezig om alles op te ruimen en in de hangar alles weer op orde te brengen. Alle oude rommel wordt verbrand of gaat naar de vuilstort zodat het weer netjes is. Ikzelf trek de foto’s en zorg dat deze met de nieuwe circuit plannen naar de inspecteur worden verstuurd.


26 nov. Al vroeg op de maandagmorgen krijg ik alvast een bericht van de inspecteur waarin hij de bevestiging van de foto’s doet en ons feliciteert met de werkzaamheden die gereed zijn. Hij verzekerd ons van een snelle afhandeling. Het goedgekeurde rapport moet zo snel mogelijk naar de sous-prefect. Ook van de sous-prefect krijg ik deze morgen een bevestiging dat met het getekende verzekeringscontract het dossier compleet is en ze enkel nog het rapport van de inspecteur verwachten. Nog dezelfde dag krijg ik de goedkeuring binnen van de verantwoordelijke (Jonathan Roue) bij de FFM en is dit doorgestuurd naar de sous-prefect. Deze maandag wordt onze eerste vrije dag sinds april, wat een genot.


Het Dossier: Ik kan wel stellen dat het dossier een regelrechte tegenvaller was. Mr Huet verzekerde me in januari dat het niet zo ingewikkeld zou zijn! Hij wist toen ook nog niet wat we nu intussen weten. Na het dossier van 2014 te hebben besproken met de burgemeester Huet had ik in januari 2018 al een poging gedaan tot aanmelding bij de gemeente. Omdat e.e.a. nog niet geheel compleet was en we de zomer ingingen heb ik dit vanwege drukte uitgesteld. Het 2014 dossier was redelijk simpel en behoefde enkel wat kopieen met wat veranderingen dachten we. Hoe anders was de werkelijkheid!


Nadat de inspecteur was geweest werd duidelijk dat het dossier veel uitgebreider en duidelijker moest worden ingediend. Aangezien de sous-prefect gaat verhuizen moet het dossier ook voor derden 100% duidelijk zijn. Mevr.Robert van de sous-prefect heeft ons dat op het hart gedrukt.


De oude met een pen getekende plannen waren uit den boze. Hiervoor is er een compleet nieuwe tekening op schaal en in kleur opgemaakt. Dit was voor de FFM goed maar niet voor de sous-prefect. Zij wilde ook nog dat de circuits apart en gedetailleerder werden gemaakt. Ook één apart voor een wedstrijddag met daarin de details van in en uitgaande wegen, start, finish, plaats van baancommissarissen, parking FFM, ambulance etc. Deze tekeningen hebben mij ongeveer 80-100 uur gekost en mogen er nu ook zijn.


Beschrijving van de accomodatie
Er moest ook een nieuwe beschrijving van de circuits worden gemaakt omdat de oude niet duidelijk was. Deze beschrijving gaat over het gebruik en het waarom van de diverse circuits. Deze is ook geheel opnieuw opgezet met daarin afbeeldingen waarover de beschreven punten gaan. Ook voor een wedstrijddag moet een aparte beschrijving worden opgemaakt. Dit alles in begrijpelijke termen voor iedereen die in de toekomst het dossier doorneemt. Deze beschrijving is eigenlijk een apart rapport van 7 pagina’s. Mijn kennis van de Franse taal is een stuk beter geworden.


Natura 2000
Ook een nieuwe controle met beschrijving van de natura 2000 gebieden moest worden ingevuld waarin ik de beschermde gebieden moest aangeven waarvan het gevaar bestaat dat deze vervuild (olie, geluid, verkeer) worden en hoe we dat eventueel voorkomen. Op de aanvraag staat een weblink waarin je deze gebieden moet kunnen zien. Zoals gewoonlijk werkte deze niet en ben ik dit met de gemeente gaan uitzoeken. De betreffende kaarten hebben we gevonden en wat bleek, we zitten niet in de buurt van enig natura 2000 gebied. Gelukkig maar.


Een onderzoek voor geluidsoverlast en hoe we dat voorkomen hoort daar ook bij. In Nederland ben ik gewend dat zulke onderzoeken 200 pagina’s dik zijn en door een extern bureau moeten worden gemaakt. Hier kostte dat 5 minuten op één A4 papier door de burgemeester.


Al met al heeft het dossier mij ca.150-180 uur gekost. Het is nu wel op zo’n manier opgezet dat alles bij een volgende homologatie een stuk duidelijker is voor iedereen. Ook is alles nu digitaal zodat veranderingen simpeler zijn en dossiers sneller beschikbaar. Er bestaan nu 3 exact dezelfde dossiers die in bezit zijn van de gemeente,de sous-prefecture en wij zelf.


Wij zijn er trots op dat we binnen zo een kort tijdsbestek toch alles tijdig hebben kunnen realiseren en we hebben zelfs het circuit niet hoeven sluiten. We zijn gelukkig maar 1 weekend uitgevallen door de weersomstandigheden.


Met alles bedoelen we:
450 nieuwe palen plaatsen
50 “oude” palen herplaatsen
3400 meter spandraden bevestigen
10 kg krammen (2000 stuks)
6000 bevestigings haakjes voor de gaashekken.
550 meter gaashekwerk type “torsion” (verplicht in bochten ivm sterkte)
450 meter gaashekwerk “simple” (afscheiding voor publiek)
100 meter bouwhekken
200 meter bestaand hekwerk verplaatst
300 meter hekwerk opnieuw bevestigd en gerepareerd
15 bomen gerooid
Ca.1000 manuren werk
3000 km transport
400-500 liter brandstof
14 vrijwilligers in wisselende samenstelling


De brandstofkosten en het aantal meters nieuwe hekken vielen tegen. Tijdens het demonteren bleek er meer kapot te zijn dan verwacht. Door wat meevallers zoals een goedkopere graafmachine en 2e hands bouwhekken zijn we toch binnen budget kunnen blijven. Ook had de gemeente goedkopere adressen voor de materialen dan wij konden vinden in Frankrijk.


De sous-prefect had er een hard hoofd in omdat er zoveel moest gebeuren. Ze heeft me diverse mails gestuurd om mij hierover te informeren. Ik heb haar telkens netjes beantwoord dat alles onder controle was.
Normaal gezien wordt de nieuwe homologatie half januari een feit en beslaat Motocross Londinières 18 Ha cross plezier met 3 gekeurde circuits.


Hard Enduro Spain

Reacties

Advertenties

Reiger Suspension
24MX
Hinson
EHR Tuning
VdLaarRacing
WLM Design