R Kokx Enduroverhuur
Eddy Lemmens Motorsport
Speedsecure
DWS Decals
Cross Shop
MX 4 All

Advertenties

Alfred Gerrits Motoren
Double D Designs
ATM Cylinder Technics
Toine van Dijk
Motorcross Aad
Portugal Offroad

Let op het eigen risico bij de MON

Per 1 januari 2017 is MON van verzekeraar gewisseld. Een grotere dekking en een goedkopere premie waren de reden voor deze switch.

Let op het eigen risico bij de MON

Een gevolg van deze overgang was wel dat het eigen risico flink omhoog is gegaan naar € 2500,-.

 

Nu was ons door de oude verzekeraar ook al een verhoging van 300% voor het eigen risico in het vooruitzicht gesteld, naast de 3 fikse prijsverhogingen van de afgelopen jaren. Door dit eigen risico van € 2500,- gaat MON in navolging van de KNMV het eigen risico per geval bekijken en bij grove nalatigheid of schuld het eigen risico deels of in zijn geheel doorbelasten aan de rijder en/of club. Hieronder een enkel voorbeeld.

 

Voorbeeld 1 rijder raakt toeschouwer

Tijdens een wedstrijd verliest de rijder de macht over het stuur, rijdt de baan uit en raakt daarbij een toeschouwer die zijn been breekt (wordt een fikse claim omdat daarin wordt meegenomen de kosten van de dagen dat de man niet kan werken, smartengeld, schade aan kleding etc.). De rijder is voor dit ongeval verzekerd middels zijn licentie. Nu blijkt dat daar waar het publiek stond de afzetting alleen bestond uit een rood-wit plastic lint en niet zoals voorgeschreven in het MON reglement Motorcrosscircuit; “het publiek moet beschermd zijn door een vaste afzetting met een minimale hoogte van 90cm, zodat redelijkerwijs niet mogelijk is dat een rijder/motor in of tussen het publiek terecht kan komen”. Is dit niet het geval zal de organiserende club op moeten draaien voor het eigen risico van deze zaak van € 2500,- of een deel daarvan.

Nu heeft de club wel voldaan en is de rijder op een uitzonderlijk vreemde wijze van zijn motor gevlogen en over de afzetting in het publiek terecht gekomen, in dat geval is de club niets te verwijten en zal MON het eigen risico voor haar rekening nemen.

 

Voorbeeld 2 rijder negeert gele vlag

Een rijder komt te hard over een heuvel bij een gele vlag situatie, ziet een gevallen rijder, wijkt uit en raakt de baanofficial die daardoor letsel oploopt. Op zich dekt de verzekering van zijn licentie deze schade. Maar omdat dit ongeval was te vermijden door de regels van de gele vlag beter toe te passen “door zijn snelheid zodanig te minderen dat hij op tijd kon stoppen”, kan MON in dit geval het eigen risico of een deel daarvan doorbelasten aan de rijder.

 

Voorbeeld 3 schade aan derde

Een ander misverstand is de schade aan derde in bijvoorbeeld het rennerskwartier. Iemand laat zijn motor omvallen tegen de auto van een buurman. Dan kan hij roepen dat hij daar met zijn licentie voor is verzekerd. In alle polissen van Evenementen Verzekeringen staat dat dit een aanvullende verzekering is en dat iemand zich in dit geval bij zijn eigen WA verzekering zal moeten melden. Gaat de eigen verzekering niet tot vergoeding over, dan zal er een verklaring van de eigen verzekering overgelegd moeten worden aan MON voordat men de claim in behandeling gaat nemen. Heeft men geen WA verzekering, dan wordt de schade door MON niet in behandeling genomen en zal men zelf de schade moeten vergoeden.

 

Waarom deze beperkingen zul je je afvragen. Zonder deze beperkingen zullen de premies flink oplopen en de motorsport onbetaalbaar maken.


AGM Scooters

Reacties

Advertenties

Reiger Suspension
24MX
WLM Design
Hinson
Hartelman Motoren
VdLaarRacing
EHR Tuning
Honda Overig Nieuws
TVE Sport
Friezenkamp APK