Bruggen Tweewielers
Gebben Motoren
vd Vegt Motors
Robbe Motoren
DP Racing
Relexz

Advertenties

24MX
Honda Vermeeren
HGS Exhaust Systems
VHM
Motorcentrum Eibergen
Solva Suspension
Volleberg Motorsport
Rino Trading
MXN Motorcross Parts

Belgisch Kampioenschap op 21 mei in Axel

Amc Evergem organiseert op maandag 21 mei 2018 een Belgisch Kampioenschap MX in, voorzien voor volgende klassen : Jeugd , Beloften 125 cc , Juniors - Seniors 250 , Juniors- Seniors 500 , Nationalen - Inters 250 , Nationalen - Inters 500.

Belgisch Kampioenschap op 21 mei in Axel

Niet BMB vergunninghouders kunnen deelnemen met een dagvergunning te bekomen aan de 
inschrijvingtafel.                 
Deze manifestatie is ingeschreven op de Europese kalender en  is toegankelijk voor Europese en       
Internationale vergunninghouders afgegeven door een aangesloten federatie bij de FIM en zal               
beheerd worden door de Internationale Sportcode , de Nationale en  het onderhavig reglement.
2. De zandomloop gelegen te Axel ( NL) , Lage Weg (GPS adres) heeft een lengte van 1650 meter.
3. De geluidscontrole , indien zij plaats heeft, en de technische controle zullen plaats vinden een 
half uur voor de respectievelijke oefening.          
Trainingen - Essais :  Maximum 40 piloten per reeks          
Juniors - Seniors 250   09u00 tot 09u17 7' + 10'      
Juniors - Seniors 250   09u20 tot 09u37 7' + 10'      
Jeugd - Jeunes     09u40 tot 09u57 7' + 10'      
Beloften / Espoirs 125    10u00 tot 10u17 10u17 7' + 10'      
Nationalen - Inters 250   10u20 tot 10u37 7' + 10'      
Nationalen - Inters 500   10u40 tot 10u57 7' + 10'      
Wedstrijden - Courses : Maximum 40 piloten per reeks        
Eerste reeks                 
Juniors - Seniors 250   11u05 tot 11u25 20' +1R      
Juniors - Seniors 250   11u35 tot 11u55 20' +1R      
Jeugd - Jeunes     12u05 tot 12u20 15' +1R      
      MIDDAGPAUZE - PAUSE MIDI        
Beloften / Espoirs 125    13u10 tot 13u30 20' +1R      
Nationalen - Inters 250   13u40 tot 14u00 20' +1R      
Nationalen - Inters 500   14u10 tot 14u30 20' +1R      
Tweede reeks                
Juniors - Seniors 250   14u50 tot 15u10 20' +1R      
Juniors - Seniors 250   15u20 tot 15u40 20' +1R      
Jeugd - Jeunes     15u50 tot 16u05 15' +1R      
Beloften / Espoirs 125    16u15 tot 16u35 20' +1R      
Nationalen - Inters 250   16u45 tot 17u05 20' +1R      
Nationalen - Inters 500   17u15 tot 17u35 20' +1R      
                   
Dit uurschema kan de dag van de wedstrijd aangepast door de koersdirecteur.    
4. De inschrijvingen vinden plaats in de kantine op zondag 20 mei 2018 van 19u30 tot 21u30 en 
op maandag 21 mei 2018 van 7u30 tot 9u45.          
5. De piloten krijgen bij de inschrijving een polsbandje en wedstrijdfiche bij het betalen van het   
inschrijvingsgeld volgens art.14.1 van het mx reglement 2018. De piloot moet zich melden met
zijn polsbandje en zijn inschrijvingsfiche om toegelaten te worden tot het gesloten rennerspark bij
de technische keuring van de machine en geld als bewijs van inschrijving.    
                   
                   
                   
                   
6. Officials                
Koersdirecteur : Walter Haentjens            
Adjuncten : Bernard Nion, Eric Gleidner , Robert Nisolle , Rik Claeys       
Techn. Afgevaardigden : L. Van Weyenberg , E. Goyvaerts , W. Smolders , R. Lindekens   
Tijdopname : Goeman Tanja , Nijs Danny , Van der Auwermeulen Camille , Houben Ann , Beckers
                         Godelieve, Geerts Rita , Luytens Chantale.        
Milieu :  Alain Devrieze              
Pistecommissarissen : BMB              
Hulpdiensten/Geneesheer : Allert vzw            
Kliniek : Zorgsaam Ziekenhuis , Wielingenlaan 2 , 4535 PA Terneuzen ( NL) Tel: 0031 115688000 
7. De piloten zijn verantwoordelijk voor de daden van zijn mekaniekers , verzorgers en supporters.
8.De resultaten worden bekend gemaakt aan de BMB jurybus. In geval van klacht zullen ze echter  
pas na homologatie door de Sportcommissie van de BMB officieel worden. Elke klacht zal    
geformuleerd moeten worden volgens de voorschriften van de BMB disciplinaire code.  
9.Prijzen  zullen ENKEL TER PLAATSE uitbetaald worden volgens het barema bijlage 2 van het   
 MX reglement van het lopend jaar dat door de sportcommissie van de BMB werdopgemaakt. 
 De uitbetaling gaat door in de kantine van 16u45 tot 18u30. De piloten dienen zich persoonlijk 
 aan te bieden in het bezit van hun licentie.De prijzen die ter plaatse niet worden afgehaald   
blijven in het bezit van de inrichter.            
10. Huldiging van de eerste drie van de eindklassementen zal plaats vinden in de kantine vanaf 
18u15.                  
11. Afstand van verhaal tegen sportautoriteiten.Afgezien van de voorschriften van de Nat. en de
Interne sportcodedoen de piloten door deel te nemen aan de wedstrijd afstand van elk recht op 
verhaal tegen AMC Evergem, de BMB , de FMWB , officielen, vertegenwoordigers of aan gelijk-
gestelden , terreineigenaars , hetzij door de rechtbanken hetzij door elke andere procedure die niet
voor zien zijn in de Nat. of Interne Sportcode en dit voor eender welk nadeel waardoor ze kunnen 
getroffen worden tengevolge een fout of nalatigheid van hogergenoemde inrichtende machten.
12. Gebruik van Tear Offs is verboden alsook het gebruik van Pitbikes op zowel het parkeerterrein
als op of langs de omloop.              
13. Piloten die betrapt worden op het binnenbrengen van verstekelingen of betwistingen uitlokken
met de controleurs en/of parkeerwachters, zullen onvermiddelijk een startverbod opgelegd worden.
Ook het intern reglement van RES AXEL is hier van toepassing. Wees sportief t.o.v. het naastgelegen
golfterrein en stoor deze sportliefhebbers in geen enkel geval.      
Parkeren op het rennerspark gebeurt altijd met de snuit van het voertuig naar de weg toe.  
14. Het gebruik van een milieumat is verplicht , zowel onder de motor als de stroomgroep, op 
straffe van uitsluiting.              
15. Afspuiten enkel op de voorziene afspuitplaasten .         
16. De piloten worden verzocht hun gebeurlijk afval in plastiek zakken ( beschikbaar gegeven door
de inrichter bij het opkomen van het terrein) te doen en mede te doen naar huis. Het is ook ten 
strengste verboden olieafval in het rennerspark of elders te laten wegvloeien, breng deze naar het               
naar het daarvoor voorziene recipient. Het lozen van uw afvalwater van is ten strengste verboden 
afvalwater te lozen op het terrein , rennerspark , parkings of op de weg.      
17. Door zijn deelname erkent iedere piloot kennis te hebben genomen van dit reglement.  
18. Dringende medelingen of oproepen op zondag en maandag via tel.nr. : 0475/738035  
                   
  De Koerssecretaris       De Koersdirecteur    
  Arnold Bonnet       Walter Haentjens    

 


TMV
Femon Parts

Reacties

Advertenties

Heli Motors
Deft Family
DWS
Acerbis4You
van Dijck MX Products
MXN
Stoxon
Honda Nieuws Internationaal
Pro MX Racing