Jamopa
DWS Decals
BTC Scooters
MX Limburg
Bihr
AGM Scooters

Advertenties

Mino MX Parts
Paez Racing
BGR MX Racing
VdLaarRacing
Fobbe Campers
Smits Bike Suspension
Fred\'s MX Revisie

Beta testdag 2019 enduro modellen

Net als vorige jaren is het tijdens de september cross country trainingen op het circuit van MC Venlo-Blerick ook weer mogelijk om de nieuwste Beta enduro modellen te rijden.

Beta testdag 2019 enduro modellen

Op een speciaal uitgezette cross-country route is het mogelijk om onder specifieke enduro omstandigheden de eigenschappen van de 2019 Beta modellen te ervaren.


Op zondag 9 en 16 september zullen alle modellen van 125cc tweetakt tot 480 cc viertakt aanwezig zijn. De nieuwe RR200 2-takt is echter nog niet beschikbaar, aangezien de productie pas voor later dit jaar is gepland.


Geïnteresseerden voor een proefrit dienen zich allereerst vooraf aan te melden voor deze trainingsdag via de speciale web-site van MCVB : www.otrvenloblerick.nl . Kosten voor deze trainingsdag zijn voor eigen rekening (voor info zie eerdergenoemde site). Het is een perfecte gelegenheid om de eigen, huidige enduro motorfiets te vergelijken met de laatste Beta RR modellen.


Om zeker te zijn van een proefrit op 2 Beta modellen naar keuze, dient ook het Beta aanmeldingsformulier vooraf te worden ingevuld en ingeleverd bij een van de officiële Beta dealers.


Bij aankomst op het circuit kunt men zich dan melden bij de Beta stand  om in het test schema te worden ingedeeld.


Aanvang beide dagen om 13:00 uur.
 

 

Inschrijving via de officiële Beta dealers, middels het bijgevoegde inschrijfformulier. Ingevulde formulieren graag uiterlijk 5 september aan mij retourneren.

 

                                                

AANMELDINGSFORMULIER TESTDAG 2019 BETA RR MODELLEN

TESTLOCATIE : MCVB Venlo-Blerick.

DATUM :             O           9 SEPTEMBER 2018, 13:00 – 17:00   

                                O           16 SEPTEMBER 2018, 13:00 – 17:00

NAAM : ………………………………………………………………………………..

STRAAT/HUISNUMMER : ……………..………………………./…………..

PLAATS : ……………………………………………………………………………...

TELEFOONNUMMER : ………………………………………………………….

E-MAIL  ADRES : …………………………………………………………………..

HUIDIGE MOTORFIETS : ……………………………………………………….

GELDIGE LEGITIMATIE EN MCVB INSCHRIJVING OP TESTDAG VERPLICHT !!!

In bezit van licentie :    O ja                       O nee

VOORKEUR VOOR VOLGENDE MODELLEN (MAX. 2 TYPES AANKRUISEN) :

                Tweetakt :          O  RR125                             Viertakt :             O RR350                             

                                               O  RR250                                                            O RR390                             

                                               O  RR300                                                             O RR430

                                                                                                                              O RR480

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat het rijden op bovengenoemde Beta RR modellen geheel voor eigen risico geschiedt.

Betamotor S.p.A. en/of gelieerde agenten en dealers zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het berijden van hierboven vernoemde Beta RR modellen.

 

Handtekening rijder : …………………………………………………………


Motorhuis de doelen

Reacties

Advertenties

Motorclean
Honda
Paashuis Motoren
Sigmans Motoren
Auto Valk
De Roo Campers
Harmsen MX Service
MX Stage Nederland
Moto Master
Motorcross Aad